Nobody’s Pack nie jest już WIP!

Na dzień dzisiejszy podstawowa paczka Nobody’s Pack ma wszystkie tekstury aż do wersji 14w25b. Moje następne cele to stworzyć wersje ciemną i jasną, oraz o niższej rozdzielczości (32x) Stopniowo będę także aktualizować i dodawać nowe wsparcia do modyfikacji (obecnie muszę przejrzeć ile tego jest – na stronie będą się ukazywać tylko pełne wsparcia). Przypominam także […]

Zaktualizowano do 14w27b

Już teraz możesz pobrać Nobody’s Packa pod najnowszego SnapShota 14w27b.   Dodano króliki, króliczą stopę, mięso i skórę, a także surową oraz gotowaną („grillowaną” 😉 ) baraninę.   Enjoy!  

Updated to 14w27b

You can download Nobody’s Pack for newest SpanShot 14w27b now.   Added rabbits, rabbit’s foot, flesh, hide, and raw and cooked („grilled” 😉 ) mutton.   Enjoy!

Nobody’s Pack is no longer WIP!

By now, basic Nobody’s Pack includes all textures up to version 14w25b My next goals are: to create dark and light version and a lower resolution one (32x). Bit by bit I will also upgrade it and add new mods supports (first I have to check how many of these I’ve got here – I […]