Pobierz

Minecraft
Pobierz wersję dla Minecraft 1.10
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.9.3
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.8.8
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.7.10
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.6.4
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.5.2
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.4.7
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.3.2
Normal [64x]

Pobierz wersję dla Minecraft 1.3.0/1.2.5
Normal [64x]

Tekstury alternatywne
GUI 4 wersje gui
utwardzona glina o żywszych barwach
proszki (itemy takie jak cukier, redstone etc)
płynąca woda

Modyfikacje

TerraFirmaCraft autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 01.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (0.79.28.908 i MC 1.7.10)

AddOny do TFC

TFC AutomatedBellows AddOn autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 22.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (1.03 i MC 1.7.10)

TFC TerraFirmaStuff AddOn autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 22.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (0.1.3 i MC 1.7.10)

TFC LeatherWaterSac AddOn autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 22.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (3.9.B79 i MC 1.7.10)

TFC Decorations AddOn autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 22.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (1.0.20 i MC 1.7.10)

TFC AnimalCrate AddOn autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 22.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (0.1 i MC 1.7.10)

TFC Cellars AddOn autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 01.05.2016
Uniwersalne[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (1.010 i MC 1.7.10)

ProjectRed autorstwa DarkSirNobody’egoKarimiriego ostatnia aktualizacja: 13.02.2016
Normal[64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (4.7.0pre11.94 i MC 1.7.10)

Applied Energistics 2 autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego ostatnia aktualizacja: 07.02.2016
Normal [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. rv2-stable-10 i MC 1.7.10)

Logistics Pipes autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego ostatnia aktualizacja: 31.01.2016
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 0.9.3.70 i MC 1.7.10)

Thermal Expansion+Foundation+Dynamics autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego ostatnia aktualizacja: 30.01.2016
Normal [64] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 4.0.3B1-218 + 1.2.0-102 + 1.2.0-102 i MC 1.7.10)
(Ważne: Gui nie działa całkowicie poprawnie, ale nie jest to błąd resourcepacka.)

Thermal Expansion autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego ostatnia aktualizacja: 30.01.2016
Uniwersalne [64] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 4.0.3B1-218 i MC 1.7.10)
(Ważne: Gui nie działa całkowicie poprawnie, ale nie jest to błąd resourcepacka.)

Thermal Foundation autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego ostatnia aktualizacja: 30.01.2016
Normal [64] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 1.2.0-102 i MC 1.7.10)
(Ważne: Gui nie działa całkowicie poprawnie, ale nie jest to błąd resourcepacka.)

Thermal Dynamics autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego ostatnia aktualizacja: 11.02.2016
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 1.1.0-161 i MC 1.7.10)
(Ważne: Gui nie działa całkowicie poprawnie, ale nie jest to błąd resourcepacka.)

Mystcraft autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 0.12.3.00 i MC 1.7.10)

Statues autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 2.1.4 i MC 1.7.10)

BigReactors autorstwa DarkSirNobody’ego ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Normal [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 0.4.3A i MC 1.7.10)

SoulShards autorstwa DarkSirNobody’ego and Karimiriego ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 0.1-RC9-7 iMC 1.7.10)
Uniwersalne [64x] (v. 2.0.15 iMC 1.6.4)

Carpenter’s Blocks autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 3.3.7 i MC 1.7.10)

Jabba autorstwa Karimiriego
Uniwersale [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 1.2.1a i MC 1.7.10)

Chicken Chunks autorstwa Karimiriego
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 1.3.4.19 i MC 1.7.10)

Ender Storage autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 1.4.7.37 i MC 1.7.10)

Ironchest autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego
Uniwersalne [64x] / Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 6.0.62.742 i MC v. 1.7.10)

LiquidXP autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego
Uniwersalne [64x] Pobierz jako Resourcepack [64x] (v. 59.0.1 i MC 1.7.10)

BuildCraft autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego
Normal [64x] (v. 6.0.16 i 4.2.2 dla MC v 1.7.4 i 1.6.4)  (brakuje kilku tekstur)

ComputerCraft autorstwa DarkSirNobody’ego
Uniwersalna[64] (v. 1.58 i MC 1.6.4)
Uniwersalna[64] (v. 1.65 i MC 1.7.10)

Biomes O’Plenty autorstwa DarkSirNobody’ego
Normal[64x] (v. 2.1.0.1004 i MC 1.7.10) (niekompletna)

Chisel autorstwa Karimiriego
Normal[64] (v. 1.5.7 i MC 1.7.10) (niekompletna)

RailCraft autorstwa DarkSirNobody’ego i Karimiriego
Uniwersalne[64x] (v. 9.3.3.0 i MC 1.7.10) (niekompletna)

Tinkers’ Construct autorstwa Karimiriego
Uniwersalne[64] (v. 1.7.1c i MC 1.7.10) (niekompletna)

ExtraBiomesXL autorstwa DarkSirNobody
Normal[64] (v. 3.14.5 i MC 1.6.4) (niekompletna)